Scroll Top
Zadzwoń
+48 512 290 055

Mediacje przy pomocy adwokata. Sposób na to, by uniknąć długiej drogi sądowej

14 czerwca, 2023

Warunki rozwodu, opieki nad dziećmi, alimentów - to tylko kilka przykładów sporów, które można rozstrzygnąć na drodze mediacji. Ale nie tylko. Zarówno przed ich rozpoczęciem, jak i w trakcie, warto skorzystać z pomocy adwokata. Zespół adwokatów Kancelarii Machowski ma duże doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

Mediacje to jedna z dróg, których celem jest doprowadzenie do rozwiązania konfliktu pomiędzy jego stronami. Jeżeli zostają zakończone porozumieniem, często pozwala to uniknąć długotrwałego procesu sądowego i związanych z nim kosztów. Procedura mediacji jest opisana w polskim prawie. Jeżeli prowadzisz spór, który może zostać rozwiązany w mediacjach, poznaj ich podstawowe zasady.

Kancelaria Machowski

Zadzwoń lub
napisz do nas

Telefon: +48 512 290 055
e-mail: kontakt@kancelaria-machowski.pl

  Czym są mediacje i kto decyduje o ich rozpoczęciu?

  Na drodze mediacji można dążyć do rozwiązania praktycznie każdego konfliktu. Zwykle spory dotyczą np. spraw majątkowych, opieki nad dziećmi czy alimentów. Aby jednak doszło do rozpoczęcia procesu mediacji, potrzebna jest wola obu stron sporu – nikogo nie można do nich zmusić. 

  Drugim kluczowym elementem mediacji jest obecność mediatora. To bezstronna osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia, która ma zapewnić prawidłowy przebieg mediacji. 

  Listę mediatorów można znaleźć np. na stronach sądów okręgowych. 

  Istnieją dwa sposoby rozpoczęcia formalnych mediacji, które mają doprowadzić do zakończenia konfliktu: 

  • Przed rozpoczęciem sprawy sądowej  
   • to rozwiązanie dla stron, którym zależy na szybkim zawarciu porozumienia i są gotowe do rozmowy. Do mediacji pozasądowych mediator może zaprosić jedną stronę sporu na wniosek drugiej. Również obie mogą od razu zgłosić się do mediatora.
  • W trakcie procesu sądowego  
   • o rozpoczęciu mediacji może zdecydować sąd, wyznaczając mediatora. Wówczas jego zadaniem jest zaproszenie obu stron sporu do rozmów i prowadzenie komunikacji między nimi. 

  Warto zwrócić uwagę, że mediacje nie wymagają od stron osobistego spotkania w towarzystwie mediatora. Może on zaproponować wspólne posiedzenie mediacyjne w neutralnym miejscu. Jeżeli jednak którakolwiek ze stron nie wyraża na to zgody, mediator może spotykać się z każdą z nich indywidualnie. 

  W obu przypadkach – jeżeli uczestnicy konfliktu faktycznie dążą do porozumienia – efekt mediacji może znacząco przyspieszyć decyzję sądu, np. o rozwodzie i jego warunkach. Można liczyć na to, że ustalenia zawarte podczas mediacji zostaną uwzględnione przez sąd, choć nie są dla niego wiążące. 

  Podstawowe zasady mediacji  

  Procedura prowadzenia mediacji między skonfliktowanymi stronami powinna cechować się zasadami, do których przestrzegania są zobowiązani są zarówno uczestnicy sporu, jak i sam mediator.  

  Są to przede wszystkim: 

  • Bezstronność i neutralność  
   • mediator nie powinien w jakikolwiek sposób faworyzować jednej ze stron konfliktu. Jego rolą jest sprawne przeprowadzenie mediacji, ale bez sugerowania rozwiązań, nakłaniania uczestnika mediacji do przystania na warunki proponowane przez drugą stronę itd.
  • Dobrowolność  
   • strony sporu nie mają obowiązku przystępowania do procedury mediacyjnej. Mogą również zrezygnować z udziału w niej w trakcie postępowania.
  • Poufność  
   • wszystkie informacje przekazywane podczas spotkań z mediatorem są objęte tajemnicą i ani strony, ani mediator nie powinny ich ujawniać. Ważne jest również to, że mediator nie może być np. przesłuchiwany w sądzie w charakterze świadka. 

  Rola adwokata w mediacjach 

  Jeżeli jesteś zaangażowany w sprawę, w przypadku której istnieje szansa, że może zostać rozwiązania już na etapie mediacji, skontaktuj się z Kancelarią Machowski. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów podczas mediacji. 

  •  Przeanalizujemy twoją sprawę.
  • Zaproponujemy strategię.
  • Będziemy reprezentować Cię podczas mediacji. 

  Zapraszamy.