Scroll Top
Zadzwoń
+48 512 290 055
Kancelaria Machowski

Podział majątku

Prawomocny wyrok rozwodowy często nie kończy sporu małżonków o podział majątku. Jeżeli jesteś jedną ze stron takiego konfliktu, warto skorzystać ze wsparcia adwokatów z zespołu Kancelarii Machowski. Pomożemy Ci przed rozprawą rozwodową, w jej trakcie i tuż po niej.

Kancelaria Machowski

Zadzwoń lub
napisz do nas

Telefon: +48 512 290 055
e-mail: kontakt@kancelaria-machowski.pl

  Zgodnie z polskim prawem w momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Wyjątkiem od tej reguły jest podpisanie u notariusza intercyzy, zgodnie z którą w trakcie związku małżeńskiego będzie obowiązywać rozdzielność majątkowa.

  Jeżeli jednak nie podpisaliście intercyzy, to do momentu uzyskania prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, będziecie funkcjonować w ramach wspólnoty majątkowej.

  Celem podziału majątku jest więc sprawiedliwe rozdzielenie wspólnych aktywów i przypisanie własności do każdego z eks-małżonków. To trudne zadanie, w którym pomoc doświadczonego adwokata może okazać się niezbędna.

  Podział majątku i skład wspólności majątkowej?

  Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z Kancelarią Machowski w sprawie dotyczącej podziału majątku, dokładnie przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy strategię działań. Uzyskasz też od nas dokładne wyjaśnienia m.in. w zakresie tego, jakie elementy majątku są objęte przepisami o wspólności majątkowej i jaka jest Twoja sytuacja prawna.

  Warto jednak pamiętać, że praktycznie wszystkie elementy majątku nabyte w trakcie małżeństwa są wspólne – pół na pół. Nie ma w tym przypadku znaczenia np. fakt, że w okresie związku małżeńskiego korzystaliście z odrębnych rachunków bankowych, albo z którego konta została zrealizowana transakcja zakupu danego przedmiotu.

  Chociaż od tej reguły są wyjątki, to można przyjąć, że wspólne są zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa:

  • dochody z pracy lub działalności gospodarczej,
  • dochody z innych tytułów, np. dywidendy, czynsze z najmu mieszkania – nawet jeżeli należy ono tylko do jednego ze współmałżonków i zostało zakupione przed ślubem,
  • środki zgromadzone na rachunkach bankowych lub ulokowane w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych,
  •  a także oszczędności zgromadzone w funduszach emerytalnych.

  Najpewniej te elementy majątku będą więc podlegać podziałowi podczas negocjacji lub rozprawy sądowej.

  Jednak każda ze stron ma również elementy majątku osobistego, które nie podlegają podziałowi. To m.in.:

  • rzeczy nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego – przykładem może być mieszkanie zakupione przed ślubem,
  • przedmioty lub środki finansowe, odziedziczone lub przekazane jednej osobie jako darowizna,
  • rzeczy przeznaczone do użytku osobistego wyłącznie przez jednego ze współmałżonków, np. ubrania.

  Podział majątku – zniesienie wspólności majątkowej

  Jeżeli małżonkowie nie dojdą do porozumienia dotyczącego podziału majątku na etapie rozprawy rozwodowej, sąd nie musi definiować w wyroku rozwodowym, w jaki sposób majątek zostanie podzielony.

  Wówczas na wniosek jednego ze eks-małżonków konieczne jest prowadzenie odrębnego postępowania w sprawie podziału majątku. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnej – podczas sprawy w grę może bowiem wchodzić wiele złożonych czynników, które ostatecznie mogą niekorzystnie wpłynąć na jedną ze stron. Oto przykłady:

  •  Warto zdawać sobie sprawę np. z tego, że sąd wcale nie musi zdecydować o podziale majątku w proporcji pół na pół. W wyjątkowych sytuacjach na żądanie jednej ze stron może postanowić o innym podziale. Powodem takiego rozstrzygnięcia może być np. hazard i trwonienie majątku przed jednego ze współmałżonków w okresie związku.
  • Sporne może się również okazać przydzielenie niektórych składników majątku danej osobie – sąd musi np. ocenić, jaką rolę w rodzinie spełniał samochód i kto będzie dalej z niego korzystał.
  • Bardzo złożone bywają również kwestie związane z podziałem często głównego składnika majątku, a więc mieszkania lub domu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy współmałżonkowie zamieszkują nieruchomość nawet po rozwodzie i sąd musi zdecydować o zasadach korzystania z niej.

  Podział majątku a długi

  Bardzo złożoną kwestią jest także podział majątku w sytuacji, gdy na eks-małżonkach ciążą zobowiązania finansowe z okresu małżeństwa. Chociaż w sprawie o podział majątku sąd dzieli wyłącznie aktywa stron, to jednak wspólnie z adwokatem warto dokładnie przeanalizować konkretną sytuację.

  • Kwestią sporną może być np. to, że jeden ze współmałżonków wziął kredyt na remont mieszkania, a później samodzielnie go spłacił, podczas gdy druga osoba korzystała z lepszych warunków mieszkaniowych.
  • Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku długów, które zostały zaciągnięte przez jedną ze stron i ciągle należy je spłacać. Czy np. żona zawsze odpowiada ze długi męża?
  • Co wreszcie zrobić z kredytem hipotecznym w momencie rozwodu i konieczności podziału majątku?

  To tylko kilka zagadnień, w przypadku których korzystnego rozwiązania warto szukać ze wsparciem adwokata doświadczonego w prowadzeniu takich spraw.

  W Kancelarii Machowski do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, dokładnie analizując szczegóły, które mogą mieć wpływ na negocjacje lub decyzję sądu.

  Jeżeli chcesz nawiązać współpracę z adwokatem w sprawie o podział majątku, skontaktuj się z Kancelarią Machowski.

  Pozostałe specjalizacje

  Clear Filters